תקנון אתר MgNETIC

  1. כללי

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (“התקנון”). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בו, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה על כך מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

המידע והשירותים באתר מתאימים לפי טיבם לבגירים (מגיל 18 ומעלה). לפיכך, במידה והנכם הורים לקטינים עליכם לפקח בעצמכם על המידע והשירותים להם נחשפים ילדיכם. יובהר כי האחריות המלאה לשימוש באתר על ידי ילדיכם הקטינים הינה שלכם, ומתן האפשרות לילדיכם להשתמש באתר מהווה הסכמה לאחריות זו ופוטרת אותנו מכל אחריות בקשר לכך. במידה והנכם קטינים מתחת לגיל 18 אשר עושים שימוש באתר נבקשכם לא להשתמש באתר ללא אישור הוריכם ולהביא מידע זה לידיעתם.

במידה והשימוש שאתם עושים במידע ובשירותים כולל חשיפת מידע על ידיכם במסגרת האתר, עליכם להביא בחשבון כי כל מידע המתפרסם באתר חשוף לעיניהם של משתמשים אחרים באתר וברשת האינטרנט. לפיכך, בחשיפת מידע כאמור אתם מוותרים למעשה על פרטיותכם בכל הקשור למידע שחשפתם. ועליכם האחריות המלאה לאבטחת המידע או השירותים שפרסמתם או לכל נזק או פגיעה שיגרמו עקב חשיפת המידע או השירותים כאמור. אנו ממליצים לכם לנהוג בזהירות, ולא לחשוף את פרטיכם האישיים או שום מידע אישי הקשור בכם לאיש. להרחבה בנושא פרטיות ראו להלן בפרק ‘מדיניות הפרטיות’.

במידה והמידע והשירותים באתר, כוללים חומר פרסומי, בין כזה המפורסם באישור ובין כזה המפורסם ללא אישור, הרי שחומר פרסומי כזה נעשה על ידי המפרסם ועל אחריותו בלבד. אנו איננו אחראים או מפקחים על חומר פרסומי, ואיננו בודקים את נכונותו, יעילותו, בטיחותו או כל דבר הקשור בו. לפיכך, הנכם מתבקשים לנהוג משנה זהירות בהסתמכות או בשימוש במושא החומר הפרסומי, וכל שימוש או הסתמכות על חומר פרסומי הוא על אחריותכם בלבד.

מקום בו האתר, המידע או השירותים הכלולים בו מכילים שירותים המופעלים על ידי משתמשים אחרים או קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, עליכם לדעת כי שירותים ואתרים אלו אינם מופעלים בידינו ואינם מצויים באחריותנו. אין בהכללת שירותים או קישורים אלה באתר כדי ליצור שום קשר בינינו לבין אותם משתמשים או אתרים, ולפיכך כל שימוש או גלישה אליהם הינם באחריותכם הבלעדית.

2.אחריות

2.1 – תוכן האתר נועד לספק מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ מקצועי או להכשיר מטפלים. אין להסתמך על המידע באתר כעל מקור מוסמך, או כתחליף לייעוץ, טיפול, אבחון, השגחה וחוות דעת של רופא מוסמך. מתן אמון בתוכן כלשהוא באתר הוא על אחריותכם.

2.2 – כמקובל בתחום הרפואה המשלימה, התאמת טיפול נעשית באופן אינדווידואלי וספציפי לכל אדם, כל מקרה לגופו, לכן יש להתייחס אל התכנים באתר כתוכן כללי שאינו מיועד למקרה כזה או אחר.
חלק מהמידע הינו בגדר דעה אישית של הכותבת בלבד ואינו מתיימר להתאים לכל אדם.

2.3 – השימוש באתר הינם באחריות הגולש בלבד ואין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות או חובות כלשהם של הכותבת לכל נזק ישיר ו/או עקיף העלול להיגרם כתוצאה משימוש במידע זה.

2.4 – האתר אינו גורס או אינו מתחייב שתכני האתר או שרותיו ימלאו את כל הצפיות והדרישות. האתר אינו גורס או מתחייב שתכניו או שרותיו יהיו מדויקים תמיד ונקיים מטעויות. האתר אינו גורס או מתחייב שתכניו יהיו מושלמים ומועילים תמיד. האתר מתחייב שתכני האתר יתוקנו במידה ותמצאנה טעויות בהם ויודע עליהן להנהלת האתר.

2.5 – האתר אינו מכיל את כל המידע הרלבנטי על מצבי בריאות שונים או מידע על כל המחלות, ואין להשתמש בתכנים באתר למטרות אבחון או טיפול בבעיות בריאות ומחלות. אם קיים חשש לבעיה רפואית, פנה מיד לרופא המטפל ופעל עפ”י הנחיותיו. במצבי חירום רפואיים יש לפנות לבית החולים ו/או להיוועץ מיד עם רופא מומחה. השתהות במצבים אלו עלולה להיות מסכנת חיים.

2.6 – המידע והתכנים באתר ניתנים ללא כל אחריות מכל סוג שהוא. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי mymagnetic.co.il או בעלי האתר ו\או כלפי צוות הכותבים, העורכים, והיועצים המשתתפים בעריכתו.

3.זכויות יוצרים

כל האלמנטים באתר, לרבות, השם והסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התוכנה וכל מידע אחר מוגנים בזכויות יוצרים על-פי חוק. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר- בכתב ומראש.

4.שימוש חוקי באתר

המשתמש מתחייב לעשות שימוש חוקי בלבד באתר, ולא לפגוע באתר ו/או במשתמשים אחרים בו בכל דרך לרבות בפרטיותם ו/או כבודם ו/או שמם. המשתמש מתחייב לא להעביר באמצעות האתר ו/או להפנות כלפיו כל אפליקציה, לרבות וירוסים ו/או תוכנות מעקב אשר עלולות לפגוע בזמינות האתר ו/או ליצור נזק כלשהו לפעילותו התקינה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפנות לגורמי החוק בכל שימוש לרעה באתר, ו/או לחסום את המשתמש הפוגע משימוש עתידי באתר ללא צורך בהתראה מוקדמת.

5.פרטיות

5.1 – הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתו הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

5.2 – ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. אנו נסיר בכל עת את פרטיך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אם נקבל בקשה לכך באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.

5.3 – החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אולם לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח/ה, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

5.4 – cookies- אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

באפשרותכם לנטרל ולבטל אפשרות זו תוך שינוי ההגדרות של הגלישה באתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בידקו בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתם משתמשים.

5.5 – פרסומות של צדדים שלישיים
חברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתם צופים בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה עושות גם כן שימוש ב- Cookies במחשבכם. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפיתם בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשתם. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

5.6 – אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

5.7 – אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליכם, אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע.

6.רכישת מוצר בחנות

6.1 – האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של מוצרי החברה ו\או הרשמה לשיעורים/סדנאות.

6.2 – המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו המחיר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים והסדנאות המוצעים לרכישה באתר, ללא צורך בהודעה על כך.

6.3 – הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.

6.4 – האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים, השיעורים או הסדנאות המוצעים לרכישה , להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

6.5 – תוספי תזונה אינם תרופות ואינם מחליפים כל תרופה שנרשמה לכם על ידי הרופא. אין בנטילת תוספי תזונה בכדי להחליף כל טיפול רפואי או תרופה שאתם נוטלים בהוראת הרופא. תוספי התזונה המומלצים או נמכרים באתר אינם מתאימים לכל אחד ולכל מצב. יש להיוועץ בנטורופת להתאמה אישית של תוספים.

7.מדיניות החזרות וביטולים

7.1 – החזרת מוצרים וביטול עסקאות יתאפשרו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ“א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“). כשהם באריזתם המקורית בלבד, שלמים, לא נעשה בהם שימוש וזאת בתוך 14 יום מקבלת המוצר, בכפוף לכך שהאריזה לא נפתחה והמוצר לא נפגם, ובכפוף לחיוב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.
ההחזר יעשה בדואר רשום ל ת.ד 9402 רחוב קרן היסוד 5 ב’ כפר שמריהו, מיקוד: 4691000 או באמצעות אדם שיגיע מטעם הלקוח ובתיאום מראש.

7.2 – הלקוח רשאי לבטל את הזמנתו ע”י משלוח הודעת ביטול לאתר לכתובת info@mymagnetic.co.il או בשיחה טלפונית לנציג האתר או החברה המפעילה, וזאת כמוגדר בהוראות חוק הגנת הצרכן.

7.3 – ביטול ההזמנה אפשרי החל מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 יום (ארבעה עשר ימים) מיום קבלת ההזמנה על ידי הלקוח, או במקרה של איסוף עצמי עד 14 יום מיום קבלת ההודעה מהאתר. פרק זמן זה מוגדר כתקופת הביטול (להלן: “תקופת הביטול״).

7.4 – היה ולאחר שההזמנה נארזה ונשלחה לכתובת הלקוח, יבקש הלקוח לבטל את הזמנתו, וכל עוד בתוך תקופת הביטול, ביטול ההזמנה יהיה כרוך בכך שהלקוח יחזיר לאתר על חשבונו את המוצרים שבהזמנה במצב שמיש, דהיינו באריזתם המקורית, שלמים ו/או שלא נעשה בהם שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג (להלן: “מצב שמיש”). יש לצרף להחזרה את חשבונית הקנייה המקורית שנשלחה אל הלקוח יחד עם ההזמנה. לשם ביצוע ההחזרה יכול הלקוח לתאם עם נציג האתר איסוף של חבילת ההחזרה מביתו. הלקוח יחויב בדמי משלוח עבור ביצוע ההחזרה הנ”ל. לפני ביצוע ההחזרה חשוב שהלקוח יעטוף ויארוז היטב את המוצרים המוחזרים, על-מנת שיגיעו במצב שמיש בחזרה לידי החברה המפעילה. הלקוח מודע לעובדה שעליו מוטלת האחריות המלאה להחזרת המוצרים מהזמנה אותה ביטל במצב שמיש, ולכך שהחברה המפעילה לא תקבל טענה כלשהיא מצידו לגבי מוצרים שלטענתו החזיר במצב שמיש, אולם בפועל הגיעו לידי החברה המפעילה ולמיטב שיפוטה במצב לא שמיש.

7.5 – רק לאחר קבלתם בחזרה של מוצרי ההזמנה יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי המחושב לפי הסכום אותו שילם הלקוח עבור המוצרים שהוחזרו, בניכוי דמי המשלוח שנגבו מהלקוח, בניכוי דמי משלוח לאיסוף ההחזרה מהלקוח באם קיים, בניכוי מחירם של מוצרים שלא הוחזרו מסיבה כלשהיא או שהוחזרו במצב לא שמיש, ובניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום ההזמנה או עד 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (להלן: “דמי ביטול”). זיכוי הלקוח בהחזר כספי יבוצע ע”י זיכוי אמצעי התשלום בו שילם הלקוח עבור ההזמנה אותה ביטל.

7.6 – במקרה של ביטול הזמנה של מוצרים עקב פגם במוצרים שסופקו בהזמנה או עקב אי התאמה בין המוצרים שסופקו לבין תיאורם באתר, יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור המוצרים הנ”ל באותה הזמנה. זיכוי אמצעי התשלום יהיה בגובה מלא (100% החזר כספי) של המחיר המלא שנגבה מהלקוח עבור אותם מוצרים. לחלופין, יוכל הלקוח לבחור להזמין מוצרים זהים או אחרים במקום המוצרים שהזמנתם בוטלה. במקרה זה, ישלח האתר או החברה המפעילה את המוצרים החילופיים ללקוח (איסוף עצמי אפשרי גם במקרה זה). לצורך מעקב ושיפור השירות ללקוח, יחזיר הלקוח לחברה המפעילה את המוצרים שהזמנתם בוטלה לשם בדיקת הפגם או התקלה שגרמה לאי ההתאמה.

7.7 – מדיניות החזרת מוצרים אינה חלה על מוצר שסופק ללקוח ללא חיוב, כדוגמת: מוצר בונוס, מוצר במתנה וכו’ ומוצרים כאלו אינם ניתנים להחזרה.

7.8 – ביטול הזמנה על-ידי האתר ו/או החברה המפעילה- החברה המפעילה רשאית לבטל על-פי שיקולה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת הזמנה של לקוח, כולה או חלקה, בטרם נשלחה ההזמנה ללקוח או בטרם התקבלה על-ידו.
הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח אותה מסר בעת ביצוע ההזמנה או באופן טלפוני ע”י נציג האתר. האתר ו/או החברה המפעילה לא יחייבו את הלקוח עבור ביצוע הזמנה זו שבוטלה, ובאם כבר חויב הלקוח עבור הזמנה זו יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור הזמנה זו במלוא הסכום שחויב (100% החזר כספי).

7.9 – הודעה על ביטול ההזמנה לא תימסר ללקוח במידה והסיבה לביטול ההזמנה קשורה לקבלת סירוב לתשלום מחברת האשראי שהנפיקה את כרטיסי האשראי בו השתמש הלקוח לביצוע התשלום או סירוב דומה שהתקבל מחברת PayPal, והלקוח לא הסדיר את התשלום תוך 7 ימים מיום בו הודיע לו נציג האתר על קבלת הסירוב לתשלום.

7.10 – באם ביטול ההזמנה נבע ממוצרים שלגבם אזל מלאי האספקה, יהיו רשאים האתר ו/או החברה המפעילה להציע ללקוח מוצרים חליפיים שווי ערך.

7.11 – לקוח, שלא חויב עבור הזמנה שבוטלה או שכבר הושב לו כספו בגין חיוב שבוצע, לא יהיה רשאי לטעון כל טענה ו/או לדרוש כל דרישה ו/או לתבוע כל תביעה מהאתר ו/או מהחברה המפעילה בגין ביטול ההזמנה שבנדון.

7.12 – במידה והלקוח ביצע הזמנה באתר באמצעות גיפט-קארד ובחר להחזיר את הפריטים, ניתן להחליף אותם במוצרים שווי ערך בהתאם למדיניות ההחלפות. רק הלקוח ששילם עבור הגיפט-קארד יוכל במקרה של החזרה לקבל זיכוי בגין המוצרים.

7.13 – החזרה והחלפה במידה והמוצר נרכש בחנויות שמוכרות את מוצרינו- בכל אחת מהחנויות שמוכרות את המוצרים שלנו ניתן להחזיר ולהזדכות או להחליף פריטים שווי ערך שרכשת באותה החנות במידה והמוצר פגום או שהתגלתה רגישות למוצר, זאת בהתאם למדיניות שירות הלקוחות של החנות.
רשימת החנויות המלאה:  https://mymagnetic.co.il/points-of-sale/

7.14 – באופן כללי, ניתן להזדכות או להחליף מוצר שהתוקף שלו הוא שנה ומעלה. מוצר שפג תוקפו לא יוחלף ולא יינתן בגינו זיכוי.

7.15 – מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר ובחנויות שמוכרות את המוצרים שלנו לפי הרשימה שפורטה למעלה. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

7.16 – החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש שגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

8.מדיניות אספקה והובלה

8.1 – ההזמנות מטופלות ונשלחות מאיתנו בימי עסקים (ראשון עד חמישי) אל חברת השליחויות בין 24-48 שעות מביצוע ההזמנה ברוב המקרים. אנחנו שואפים להוציא כל הזמנה למשלוח כבר בשני ימי העסקים לאחר אישור התשלום (עם זאת לפעמים ישנם עיכובים לא צפויים שאנחנו משתדלים למזער ככל האפשר). 

הזמנות שיקלטו בימים שישי או שבת יטופלו ביום ראשון העוקב. הזמנות שיקלטו בחג או חול המועד יטופלו לאחר החג. המזנות שילקטו בזמן מבצע או עומס חריג אחר יטופלו במהירות האפשרית.

אפשרויות המשלוח הם: דואר רשום, דואר שליחים ונקודת איסוף. ישנה אפשרות לאיסוף עצמי בתיאום.

8.2 – משלוח מוצרים אל הלקוחות נעשה אל מקומות שנמצאים באיזורי הכיסוי של שירותי השליחים של חברת מגנטיק. לקוחות שמקום האספקה אליהם נמצא מחוץ לאזורי הכיסוי יוכלו לבדוק עם החברה אפשרות של איסוף עצמי.

8.3 – לפי מדיניות האספקה של מגנטיק מוצרים שהוזמנו אמורים להימסר ללקוחות בתוך חמישה ימי עסקים מהיום שלמחרת מועד ההזמנה. מובהר עם זאת שמועד מסירת ההזמנות תלוי בפעולתו של ספק חיצוני, ולפיכך מדיניות האספקה אינה מהווה התחייבות של מגנטיק. כמו כן, בישובים שמרוחקים ממרכזים עירוניים וכן באזורים שמחוץ לתחומי הקו הירוק, מועדי האספקה עשויים להיות תלויים בפריסה הגיאוגרפית ובכיסוי של ספקי שירותי השליחים. בנוסף לכך, מועדי המסירה האמורים מתייחסים למצבי שגרה. יתכנו עיכובים במועדי המסירה עקב שינויים במצב הבטחוני או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה של החברה.

8.4 – אספקת הזמנות במחיר המשלוח המצוין תתאפשר בתחומי מדינת ישראל בלבד. להזמנות לחו”ל – יוסף מחיר משלוח בהתאם לעלויות המשלוחים המתקיימות באותו הזמן.

8.5 – חברת השליחים-
ההזמנה יוצאת מידינו לחברת השליחים שמספקת את החבילה לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה באתר או לנקודת האיסוף שנבחרה בעת הרכישה. אנחנו בוחרים חברות מעולות, שמוסרות את החבילות במהירות וביעילות. עם זאת מקרים כמו פקק לא שגרתי, קלקול ברכב, עומס חריג, שליח שלא תפס את הלקוח או טעות בהקלדת הטלפון בהזמנה עלולים לגרום לעיכוב בלתי נמנע.

8.6 – נקודות איסוף-
שירות E-POST של חברת HFD מספקים את המשלוח בתוך 4 ימי עסקים מרגע האיסוף מאיתנו. כאמור תמיד יתכנו עיכובים לא צפויים ובלתי נשלטים.

8.7 – שליח עד הבית-
ברגע שהחבילה מתקבלת בחברת השליחויות היא יוצאת ללקוח ומנופקת באמצעות שליח עד 3 ימי עסקים למקומות מרכזיים ועד 5 ימים למקומות מרוחקים.
תקבלו הודעות SMS מחברות השליחויות עם עדכונים לגבי המשלוח והשליחים יתקשרו לתאם את ההגעה לפני שהם מגיעים.

8.8 – מקרי קיצון
כאמור, בלוגיסטיקה יתכנו עיכובים לא צפויים או לא נמנעים, מעבר לזמנים שציינו פה. אנחנו עושים הכול כדי להתקרב ל-100% הצלחה, אבל תמיד יש את המקרה יוצא הדופן.
ושוב, בזמנים של עומס, לפני חגים או מבצעים ייתכנו עיכובים בזמני האספקה.

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור/עיכוב באספקה ו/או אי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

8.9 – מובהר כי על אף האמור לעיל אתר מגנטיק רשאי לשנות את אזורי המשלוח, את גובה דמי המשלוח ואת מדיניות המשלוחים והאספקה מעת לעת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש (להוציא הזמנות שכבר בוצעו ואושרו).

8.10 – החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

9.בירורים ופניות בנושאי שירות

לפניות ובירורים ניתן להשאיר הודעה בטופס יצירת יצירת קשר באתר או לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 054-9960076 בימים א׳-ה׳ בין השעות 09:00-16:00.

10.דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

11.כללי

11.1 – האמור בתנאי השימוש מבטא באופן מלא וממצה את כל הנושאים והעניינים הנדונים בו או הקשורים לשימוש באתר, וגובר על כל מצג, פרסום, נוהג, מכתבי כוונות או התחייבות, וכל מסמך אחר, בנושאים ובעניינים האמורים.

11.2 – התנהגותנו או הסכמתנו לסטות, מתנאי כלשהו של תנאי השימוש, במקרה מסוים ובסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואין ללמוד ממנה גזירה שווה לכל מקרה בעתיד ולא תחשב כויתור על איזו מתנאי השימוש או על פי דין, ו/או כויתור, או הסכמה מצידנו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם-כן נעשו במפורש ובכתב.

11.3 – אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או אינו בר אכיפה, הרי שאותו חלק יחשב כמוחלף בסעיפים תקפים אחרים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

11.4 – אין בתנאי השימוש כדי להקנות למשתמשים או לצדדים שלישיים זכויות שלא הוקנו להם במפורש על פי תנאי השימוש או על פי הדין.

נשמח שתצטרפו אלינו בדרך לחיות
בריא, זוהר וממגנט יותר :)

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונשמח לשתף אתכם בעדכונים, מבצעים מיוחדים ותכנים מעניינים בנושא אורח חיים בריא מבוסס הנאה.

עם ההצטרפות קבלו מאתנו הטבה של 10% הנחה בקניה הראשונה באתר

תודה שהצטרפת למועדון MgNETIC

קוד קופון: MG10